• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wycena firmy – do jakich celów się ją wykonuje

W jaki sposób może zostać wykonana wycena firmy
W czasie działania każdej firmy pojawić się mogą sytuacje, gdy z jakiegoś powodu niezbędne będzie oszacowanie jej wartości. Może to być na przykład nabycie lub sprzedaż takiego przedsiębiorstwa, jego podział albo zaciągnięcie jakiegoś kredytu w banku. Pozwoli to zainteresowanym stronom dowiedzieć się, jak wygląda rzeczywiście sytuacja, i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje biznesowe. Zależnie od potrzeb wycena firm może być przeprowadzona kilkoma różnymi sposobami. Stosunkowo często wykorzystuje się majątkowe podejście, w jakim od sumy aktywów są odejmowane ewentualne pasywa. Ale nie we wszystkich sytuacjach ta wycena będzie odpowiednia, dlatego też można też użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy dochodowym podejściu wartość firmy ustalona zostaje w oparciu o planowane dochody, z ujęciem istniejących kosztów. W przypadku metody porównawczej firma porównywana jest z innymi podmiotami funkcjonującymi w danej branży, i w oparciu o to zostaje oszacowana jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.