" />
 • Przechowalnia 0
 • Polityka Prywatności

  Polityka prywatności

  Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

  Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

  Administratorem danych jest:

  Firma Starckowcy.pl Katarzyna Sokołowska  z siedzibą w Opolu, ul. Waryńskiego  2, NIP 7541674156, Regon 160387035

  Cel przetwarzania

  Firma Starckowcy.pl Katarzyna Sokołowska przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych za pośrednictwem sklepu on-line poprzez serwis:www.starckowcy.pl (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

  • - zarejestrowania się w Serwisie
  • - złożenia zamówienia
  • - zawarcia umowy
  • - dokonania rozliczeń
  • - dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru, do wskazanego przez niego miejsca
  • - korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień wynikających z umowy sprzedaży oraz przepisów o zawieraniu umów na odległość.

  Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Firma Starckowcy.pl Katarzyna Sokołowska przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład promocji czy wyprzedaży.

  Rodzaj danych

  Firma Starckowcy.pl Katarzyna Sokołowska przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

  1. Zalogowania się w Serwisie:
   - Pełna nazwa firmy
   - ulica, kod pocztowy, miasto, kraj
   - NIP
   - nr telefonu
   - adres e-mail
   - imię i nazwisko osoby kontaktowej

  2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
   a) jeżeli jesteś klientem indywidualnym:
   - imię i nazwisko (płatnika)
   - adres płatnika – ulica, kod pocztowy, miasto
   - płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
   - adres dostawy
   - sposób dostawy – kurier 
   - sposób płatności – przelew,  przedpłata
   - numer telefonu
   - adres e-mail

   b) jeżeli jesteś klientem biznesowym:
   - Pełna nazwa firmy (płatnika)
   - adres płatnika- ulica, kod pocztowy, miasto, kraj
   - NIP
   - płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
   - adres dostawy
   - sposób dostawy – kurier 
   - sposób płatności – przelew, przedpłata
   - nr telefonu
   - adres e-mail
   - imię i nazwisko osoby kontaktowej

  3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie: - adres strony internetowej - adres konta facebook - adres kanału youtube - adres konta instagram - adres konta twitter - Nr konta bankowego - nazwa stanowiska - zdjęcie osoby kontaktowej

  4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

  Podstawa prawna przetwarzania

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

  W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

  1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
  3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
  4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz tego dokonać wysyłając maila na adres :biuro@starckowcy.pl
  6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
  7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

  Czas przechowywania danych osobowych

  Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia. W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

  Kontakt w sprawie danych osobowych

  Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

  1. Wiadomości e-mail na adres: biuro@starckowcy.pl
  2. Telefonicznie: +48 513 477 132
  3. Listownie na adres: Starckowcy.pl Katarzyna Sokołowska  45-047 Opole, ul. Waryńskiego 2

  Powierzenie przetwarzania danych

  Firma Starckowcy.pl Katarzyna Sokołowska może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Firmą Starckowcy.pl Katarzyna Sokołowska

  Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania zawartych umów sprzedaży bądź umów dostawy:

  • - Kurier InPost, Pocztex, DHL

  Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

  Cookies

  Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

  Starkowcy.pl to wysokiej jakości sklep z odzieżą patriotyczną, oferujemy produkty najwyższej jakości takie jak koszulki patriotyczne męskie oraz koszulki patriotyczne damskie. Dla wielu polski lwów jest nadal częścią Polski a rzeź wołyńska czy ukraińskie ludobójstwo pozostają w pamięci wielu polaków. Po drugiej wojnie światowej kresy wschodnie stały się terenem gdzie walczyli żołnierze wyklęci. W ofercie naszego sklepu kupić można koszulki patriotyczne z różnymi napisami, takimi jak "Wołyń pamiętamy" oraz z własnym wybranym wzorem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do zakupów. Nasi konsultanci pomogą w wyborze konkretnego produktu tak aby każdy klient był zadowolony. Zapraszamy do zakupów.